آقای حمید قانونی

معرفی آقای حمید قانونی

  • آقای حمید قانونی آقای حمید قانونی مشاور مدیر عامل

فوق لیسانس مهندسی برق 

ردیف

دوره زمانی

محل کار

عنوان شغل

1

1357-1369

ذوب آهن اصفهان

مسئول برق نوردهای 350 و 650

2

1369-1374

ذوب آهن اصفهان

مدیر مهندسی کابل برق

3

1374-1384

ذوب آهن اصفهان

مدیر مهندسی اتوماسیون و ارتباطات

4

1384-1388

ذوب آهن اصفهان

عضو هیئت مدیره و معاون خرید شرکت

5

1388-1393

هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

مدیرعامل شرکت فولادزرند ایرانیان

6

آبان 1393- آبان 1395

فولاد امیرکبیر کاشان

مدیرعامل

7

1388- تا کنون

شرکت فرآوران زغالسنگ پابدانا

عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت

8

آبان 1393 تاکنون

هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

مشاور مدیرعامل هلدینگ میدکو

9

تیر 1397- تا کنون

هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

مدیر دفتر اصفهان هلدینگ میدکو

10

آبان 1395- تاکنون

عضو هیئت مدیره شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

عضو هیئت مدیره شرکت فولاد امیرکبیر کاشان

11

1394 - تاکنون

عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت نوین الکترود اردکان

عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت نوین الکترود اردکان