آقای علی اصغر پورمند

معرفی آقای علی اصغر پورمند

  • آقای علی اصغر پورمند آقای علی اصغر پورمند مدیر عامل و نایب رییس هیأت مدیره
سوابق تحصیلی

Post DBA ، دانشگاه تربیت مدرس

 

دکترای مدیریت کسب و کار (DBA) ، سازمان مدیریت صنعتی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، مرکز آموزش مدیریت دولتی ایران 

کارشناسی مهندسی معدن-استخراج، دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

 

سوابق مدیریتی
تجارب و مسوولیت ها
پست سازمانی محل خدمت از تاریخ تا تاریخ
مدیر عامل و نایب رییس هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو) 87 تا کنون
مدیر عامل و رییس هیأت مدیره شرکت ملی صنایع مس ایران 84 87
مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 83 84
معاون معدنی و بهره برداری شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 81 83
معاون بهره برداری و اکتشاف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 79 81
نماینده وزیر در امر پیگیری طرحهای طلا وکارشناس مسوول امور معدنی وزارت معادن و فلزات 78 79
مدیر کل امور معدنی وزارت معادن و فلزات 77 78
مدیر کل اداره کل معادن و فلزات استان تهران آبان 71 77
سرپرست اداره کل اداره کل معادن و فلزات استان تهران مرداد 71 آبان 71
مشاور معاون طرح و برنامه وزارت معادن و فلزات 68 71
معاون دفتر طراحی و برنامه ریزی وزارت معادن و فلزات 64 68
سرپرست گروه روابط بین الملل وزارت معادن و فلزات 63 64