اخبار

Latest news, video reports

با حضور دکتر پورمند

بیست و پنجمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1402

انجام شد.

۸ اسفند ۱۴۰۲

بیست و پنجمین دوره بازدید از پروژه های شرکت میدکو در سال 1402 توسط جناب آقای دکتر پورمند (مدیر عامل میدکو) در روزهای دوشنبه و سه شنبه 7 و 8  اسفند ماه انجام شد.

آقای دکتر پورمند در روز اول از مجتمع تولید کاتد و لوله های مسی شهربابک، مجتمع کنسانتره وگندله سنگ آهن سیرجان، مجتمع فولاد بوتیا و مجتمع آهک و دولومیت ممرادکو بازدید کردند.

بازدید از مجتمع فولاد زرند از برنامه های روز دوم ایشان بود.

این بازدیدها هر دو هفته یکبار و به صورت منظم انجام می‌شود.

لیست خبرها