•    
    • 24 خرداد 1396  ساعت 09:07
     پنجاه و ششمین جلسه تولید برگزار شد
    • کارفرما:شرکت فولاد سیرجان ایرانیان
     محصولات: کنسانتره سنگ آهن
     محل پروژه : استان کرمان، 57 کیلومتری جنوب غربی شهرستان سیرجان، مجاو
    •