دانلودها

ردیف عنوان تاریخ دانلود
1 خبرنامه توسعه مدیریت و تعالی سازمانی شماره 64 ۴ آبان ۱۴۰۰
2 خبرنامه توسعه مدیریت و تعالی سازمانی شماره 64 (1) ۴ آبان ۱۴۰۰
3 خبرنامه توسعه مدیریت و تعالی سازمانی شماره 63 ۷ مهر ۱۴۰۰
4 برترین های مدیریت دانشی ۱۴ شهريور ۱۴۰۰
5 خبرنامه توسعه مدیریت و تعالی سازمانی شماره 62 ۱۴ شهريور ۱۴۰۰
6 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 61 ۲۸ تير ۱۴۰۰
7 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 60 ۶ تير ۱۴۰۰
8 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 59 ۱۱ خرداد ۱۴۰۰
9 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 58 ۱۱ ارديبهشت ۱۴۰۰
10 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 57 ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
11 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 56 ۲۷ اسفند ۱۳۹۹
12 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 55 ۶ دي ۱۳۹۹
13 مقدمه ای سریع بر بهره وری سبز -میدکو ۱۱ آذر ۱۳۹۹
14 مسیرهای توسعه شغلی ۴ آذر ۱۳۹۹
15 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 54 ۴ آذر ۱۳۹۹
16 خبرنامه توسعه مدیریت شماره53 ۷ آبان ۱۳۹۹
17 خبرنامه شرکت تامین آتیه سرمایه انسانی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه ۲۰ مهر ۱۳۹۹
18 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 52 ۱۹ مهر ۱۳۹۹
19 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 51 ۳ شهريور ۱۳۹۹
20 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 50 ۷ مرداد ۱۳۹۹
21 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 49 ۲ تير ۱۳۹۹
22 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 48 ۶ خرداد ۱۳۹۹
23 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 47 ۶ خرداد ۱۳۹۹
24 ویژه نامه انجمن خبرگی فراسازمانی سایش و خوردگی میدکو ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
25 مدیریت درس آموخته های پروژه ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
26 ارزیابی عملکرد و مدیریت موثر سازمان ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
27 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 46 ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
28 مراسم تقدیر انجمن مدیریت ایران در مجتمع فولاد زرند ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
29 چارچوب آنسوف برای توسعه کسب و کار ۸ بهمن ۱۳۹۸
30 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 45 ۸ بهمن ۱۳۹۸
31 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 44 ۱۰ آذر ۱۳۹۸
32 برترین های مدیریت دانش ۲۹ آبان ۱۳۹۸
33 سازمان های چابک سازمان های فردا ۲۵ آبان ۱۳۹۸
34 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 43 ۱۲ آبان ۱۳۹۸
35 راهنمای تدوین شاخص های پایش فرایند ۱۲ آبان ۱۳۹۸
36 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 42 ۹ مهر ۱۳۹۸
37 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 41 ۱۲ شهريور ۱۳۹۸
38 بهره گیری از مواد قانونی در کاهش هزینه ها و معافیت مالیاتی ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
39 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 40 ۹ مرداد ۱۳۹۸
40 دوره آشنایی با مدل جایزه مدیریت دانش انجمن مدیریت ایران، توسط مدیر توسعه مدیریت میدکو در دانشگاه خاتم ۳۱ تير ۱۳۹۸
41 مطالعه امکان سنجی طرح های سرمایه گذاری ۳۰ تير ۱۳۹۸
42 گردهمایی جایزه مدیریت دانش با رویکرد توسعه در فولاد بوتیا ۲۲ تير ۱۳۹۸
43 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 39 ۵ تير ۱۳۹۸
44 ویژه نامه ششمین جایزه ملی بهره وری ایمیدرو ۲۸ خرداد ۱۳۹۸
45 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 38 ۱ خرداد ۱۳۹۸
46 هم افزایی و خلق ارزش در شرکت های هلدینگ ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
47 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 37 ۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
48 توصیه هایی برای برنامه ریزی استراتژیک در صنعت فولاد با رویکرد ارزش های اجتماعی ۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
49 شاخص های بهره وری در سطح ملی ۲۷ فروردين ۱۳۹۸
50 ده ویژگی مشترک شرکت های برتر در حوزه مدیریت دانش در دنیا ۱۱ فروردين ۱۳۹۸
51 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 36 ۱۱ فروردين ۱۳۹۸
52 خلاصه ایی از نتایج آخرین گزارش رتبه بندیIMI-100 ۲۸ اسفند ۱۳۹۷
53 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 35 ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
54 مدیریت دانش در آموزه های اسلامی ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
55 ویژه نامه رخدادها و دستاوردهای برجسته سومین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی ۸ بهمن ۱۳۹۷
56 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 34 ۸ بهمن ۱۳۹۷
57 منتهی به 25-01-97 ۲۹ دي ۱۳۹۷
58 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 33 ۲۴ دي ۱۳۹۷
59 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 32 ۲۴ دي ۱۳۹۷
60 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 31 ۲۴ دي ۱۳۹۷
61 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 30 ۲۴ دي ۱۳۹۷
62 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 29 ۲۴ دي ۱۳۹۷
63 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 28 ۲۴ دي ۱۳۹۷
64 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 27 ۲۴ دي ۱۳۹۷
65 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 26 ۲۴ دي ۱۳۹۷
66 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 25 ۲۴ دي ۱۳۹۷
67 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 24 ۲۴ دي ۱۳۹۷
68 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 23 ۲۴ دي ۱۳۹۷
69 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 22 ۲۴ دي ۱۳۹۷
70 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 21 ۲۴ دي ۱۳۹۷
71 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 20 ۲۴ دي ۱۳۹۷
72 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 19 ۲۴ دي ۱۳۹۷
73 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 18 ۲۴ دي ۱۳۹۷
74 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 17 ۲۴ دي ۱۳۹۷
75 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 16 ۲۴ دي ۱۳۹۷
76 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 15 ۲۴ دي ۱۳۹۷
77 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 14 ۲۴ دي ۱۳۹۷
78 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 13 ۲۴ دي ۱۳۹۷
79 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 12 ۲۴ دي ۱۳۹۷
80 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 11 ۲۴ دي ۱۳۹۷
81 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 10 ۲۴ دي ۱۳۹۷
82 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 9 ۲۴ دي ۱۳۹۷
83 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 8 ۲۴ دي ۱۳۹۷
84 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 7 ۲۴ دي ۱۳۹۷
85 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 6 ۲۴ دي ۱۳۹۷
86 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 5 ۲۴ دي ۱۳۹۷
87 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 4 ۲۴ دي ۱۳۹۷
88 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 3 ۲۴ دي ۱۳۹۷
89 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 2 ۲۴ دي ۱۳۹۷
90 خبرنامه توسعه مدیریت شماره 1 ۲۴ دي ۱۳۹۷
91 ویژگی های اقتصاد دانش بنیان ۲۴ دي ۱۳۹۷
92 هنر مشارکت آفرینی ۲۴ دي ۱۳۹۷
93 نقش رهبری در مدیریت دانش سازمان ۲۴ دي ۱۳۹۷
94 ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻮاﻧﻊ ﻧﻮآوري در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ۲۴ دي ۱۳۹۷
95 مسئله یابی مهارتی ۲۴ دي ۱۳۹۷
96 مدیریت دانش و به کارگیری آن در سازمانها ۲۴ دي ۱۳۹۷
97 مدیریت دانش و اقتصاد دانش بنیان ۲۴ دي ۱۳۹۷
98 مدیریت دانش مفاهیم و کاربردها ۲۴ دي ۱۳۹۷
99 مدیریت دانش در زیراکس ۲۴ دي ۱۳۹۷
100 مدیریت دانش در تویوتا ۲۴ دي ۱۳۹۷
101 مدیریت دانش از ایده تا عمل ۲۴ دي ۱۳۹۷
102 گامهای عملیاتی مدیریت دانش نقشه های دانش ۲۴ دي ۱۳۹۷
103 ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﮐﻠﯿﺪي رﺷﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي داراي ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ. ﯾﮏ ﻧﮕﺎه از ﻣﻨﻈﺮ ۲۴ دي ۱۳۹۷
104 رقص تغییر-خلاصه 5 فصل اول ۲۴ دي ۱۳۹۷
105 راهکارهای افزایش بهره وری کارکنان ۲۴ دي ۱۳۹۷
106 دو ﺳﺆاﻟﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از راه اﻧﺪازي ﯾﮏ واﺣﺪ ﻧﻮآوري در ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪه ﺷﻮﻧﺪ ۲۴ دي ۱۳۹۷
107 جایگاه بهره وری در اقتصاد مقاومتی ۲۴ دي ۱۳۹۷
108 ﺗﺄﺛﯿﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ ﺑﺮ ﭼﺎﺑﮑﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ۲۴ دي ۱۳۹۷
109 پنج دشمن کار تیمی ۲۴ دي ۱۳۹۷
110 بهره وری صنعت فولاد ۲۴ دي ۱۳۹۷
111 اکتساب دانش ضمنی خبرگان ۲۴ دي ۱۳۹۷
112 اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ داﻧﺶ و اﻗﺘﺼﺎد ﺧﻼق ۲۴ دي ۱۳۹۷
113 اقتصاد دانشی ۲۴ دي ۱۳۹۷
114 10 اصل اثربخشی استراتژی ۲۳ دي ۱۳۹۷
115 گالری نوآوری در هلدینگ میدکو ۲۳ دي ۱۳۹۷
116 ویژه نامه اولین کنفرانس بین المللی مدیریت دانش با رویکرد توسعه ۲۳ دي ۱۳۹۷
117 ویژه نامه اولین جشنواره مدیریت دانش میدکو ۲۳ دي ۱۳۹۷
118 دانلود شماره یک سرمایه انسانی ۱۵ دي ۱۳۹۷
119 مدیریت دانش محور یک ۱۵ دي ۱۳۹۷
120 منتهی به 30-09-95 ۲ مرداد ۱۳۹۷
121 منتهی به 30-09-93 ۲ مرداد ۱۳۹۷
122 منتهی به 30-09-94 ۲ مرداد ۱۳۹۷
123 منتهی به 30-09-95 ۲ مرداد ۱۳۹۷
124 منتهی به 31-03-93 ۲ مرداد ۱۳۹۷
125 منتهی به 31-03-94 ۲ مرداد ۱۳۹۷
126 منتهی به 31-03-95 ۲ مرداد ۱۳۹۷
127 منتهی به 31-03-96 ۲ مرداد ۱۳۹۷
128 منتهی به 14-02-96 ۲ مرداد ۱۳۹۷
129 منتهی به 30-09-93 ۲ مرداد ۱۳۹۷
130 منتهی به 30-09-94 ۲ مرداد ۱۳۹۷
131 منتهی به 31-03-94 ۲ مرداد ۱۳۹۷
132 منتهی به 31-03-95 ۲ مرداد ۱۳۹۷
133 گزارش امین اوراق مشارکت در خصوص سود قطعی اوراق مرحله اول ۲ مرداد ۱۳۹۷
134 دوره منتهی به 08-11-93 ۲ مرداد ۱۳۹۷
135 دوره منتهی به 30-09-90 ۲ مرداد ۱۳۹۷
136 دوره منتهی به 30-09-91 ۲ مرداد ۱۳۹۷
137 دوره منتهی به 30-09-92 ۲ مرداد ۱۳۹۷
138 دوره منتهی به 31-03-91 ۲ مرداد ۱۳۹۷
139 دوره منتهی به 31-03-93 ۲ مرداد ۱۳۹۷